Clarity Synthetic EA Grease

Vysoce výkonné plastické mazivo šetrné k životnímu prostředí

Clarity Synthetic EA Grease je vysoce výkonné plastické mazivo přijatelné z hlediska ochrany přírody. Je to bezvodý biologicky odbouratelný produkt obsahující vápenné mýdlo jako zahušťovadlo a biologicky odbouratelné syntetické estery. Toto plastické mazivo obsahuje také antioxidanty, inhibitory koroze, vysokotlaká aditiva (EP) a aditiva proti opotřebení (AW).
Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.