Texaco Texnap

Technologické oleje s vysokou rozpouštěcí schopností

Produkty Texnap jsou kvalitní rozpouštědlově rafinované hydrogenované naftenické technologické oleje vyznačují se vynikajícími rozpouštěcími vlastnostmi. Jsou vhodné pro širokou řadu aplikací.
Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.