Časté dotazy (FAQ)

I zkušení řidiči se mohou něco přiučit

Zkušenosti za volantem se získávají dlouho. Stejně jako základní tipy pro řízení a údržbu automobilu. 

 

Dobře udržovaný motor přispívá k výkonu vašeho vozidla, maximalizuje úsporu paliva a omezuje dopady na životního prostředí. Uvádíme několik dalších tipů, nad kterými se můžete zamyslet.

Motorový olej je v podstatě směs základního oleje a přísad používaných k mazání částí motoru, ke snížení tření, čištění, chlazení a ochraně motoru. Motorový olej se skládá ze dvou základních složek - základních olejů a přísad. Mezi tyto přísady patří dispergační činidla, detergenty, přísady proti opotřebení, modifikátory tření, antioxidanty, protipěnivé přísady a inhibitory koroze, zlepšovače indexu viskozity, látky snižující bod tuhnutí a další. Moderní syntetické motorové oleje jsou ucelenou směsí základních olejů a aditivních komponent, které mají specifické poslání: oddělování a mazání pohyblivých částí, snížení opotřebení motoru, pomoc při prevenci tvorby usazenin na vnitřních součástech motoru, odstraňování a suspendování nečistot a nečistot v olej, dokud tyto nečistoty nemohou být odstraněny při další výměně oleje, chlazení částí motoru, zvýšení hospodárnosti paliva motoru, ochrana v širokém teplotním rozsahu, provoz hydrauliky v proměnlivém časování ventilů a dokonce pomoc při ochraně systému snižování emisí. Jinými slovy moderní syntetický motorový olej má mnohem více funkcí, než pouze mazání.

Vedlejší výrobky spalování znečišťují motorový olej. Pokud se nečistoty v oleji nahromadí, mohou se usazovat a vytvářet kaly a usazeniny v motoru. Pokud jsou součásti motoru a olejové kanály znečištěné, bude to mít vliv na účinnost a spotřebu paliva. Usazeniny mohou také zachycovat teplo uvnitř motoru. Z tohoto důvodu je důležité používat motorový olej (například z řady Texaco Havoline® ProDS™), který byl speciálně vyvinut pro zajištění nepřekonatelné a nepřetržité ochrany a provozu moderních motorů. Tento výrobek přesahuje nejnovější a nejpřísnější normy ochrany v oboru, včetně specifikace GM dexos1 ™ Gen 2.

 

Jednoduše řečeno: ano. Skutečně je to tak jednoduché. Syntetické oleje často chrání lépe, než nejlepší běžné oleje na bázi minerálních látek, zejména při vyšších teplotách. Na internetu existuje mnoho vysvětlení, proč molekuly syntetického oleje překonávají molekuly běžného oleje, ale stručně řečeno: Ano. Syntetické oleje obecně lépe chrání.

Mnoho lidí velmi překvapí, když zjistí, že jejich nové vozidlo vyžaduje syntetický olej. Důvodem je, že od motorů v novějších vozidlech se vyžaduje komplexní rovnováha mezi spotřebou paliva, výkonem, nízkými emisemi, dlouhou životností motoru a - aby to nebylo tak jednoduché - delšími intervaly mezi výměnami oleje, než v minulosti. Naše doporučení? Dodržujte doporučení výrobce vozidla. Pokud je specificky vyžadován syntetický olej, má to svůj důvod. V opačném případě může dojít k propadnutí záruky na vozidlo a ke zkrácení životnosti motoru.

 

Najděte správný motorový olej pro svoje vozidlo.

Nejdříve vyhledejte informace v uživatelské příručce ke svému vozidlu – nebo vyzkoušejte náš nástroj Havoline® Recommendation Tool.

 

Havoline® Recommendation Tool.

Obraťte se na místní prodejce náhradních dílů a servisy, kteří od vás mohou použitý olej a filtry odebrat. Můžete se rovněž přihlásit k našemu místnímu recyklačnímu středisku, které lze vyhledat na www.recyclenow.com a vyhledat nejbližší místa.

Skupina značek Chevron zahrnuje Texaco a Caltex. Pod těmito značkami společnost Chevron prodává a distribuuje maziva Havoline®, motorové oleje, nemrznoucí směsi a chladicí kapaliny. V Severní Americe, Latinské Americe a v Evropě jsou výrobky Havoline® distribuovány pod značkou Texaco. V Africe, na Středním Východě a v Asii a Tichomoří jsou výrobky Havoline® distribuovány pod značkou Chevron Caltex.

 

Další informace o skupině značek Chevron.