Časté dotazy

Naši odborníci popisují funkci výrobků Techron®, proč jej motory potřebují a jak pomáhají zlepšit výkon motoru.

Techron® je patentovaní přísada do paliva s účinnými detergenty, které pomáhají udržovat čistotu důležitých součástí motoru. Jedinečné složení výrobků Techron pomáhá bojovat proti usazeninám v systému sání paliva do motoru a minimalizuje škodlivé usazeniny ve spalovací komoře.

Při běžném každodenním spalování v motoru může docházet k usazování karbonu v celém palivovém systému. Tyto usazeniny mohou ucpat vstřikovače paliva a omezovat jeho průtok. Pokud taková situace trvá nadměrně dlouho, může to omezit výkon motoru, startování, akceleraci a úsporu paliva.

Techron® cílí na usazeniny uhlíku, které narušuje a odstraňuje ze systému automobilu. Kromě toho udržuje v čistotě důležité součásti motoru a zajišťuje trvalý provoz. To pomáhá optimalizovat výkon, minimalizovat emise, maximalizovat výkon a optimalizovat spotřebu paliva. Techron® umožňuje dosáhnout optimální účinnosti motoru vašeho automobilu.

Nové auto je stejně náchylné k hromadění usazenin. S vývojem technologií motoru se zvyšují provozní teploty a zvyšuje se tlak paliva. Tolerance jsou přísnější, otvory vstřikovačů paliva se zmenšují a zvyšuje se jejich počet. Usazeniny se tedy mohou začít vytvářert během několika prvních tisíců mil. Ale máme dobrou zprávu: Výrobek Techron je určen pro použití ve starších i novějších motorech.

Účinnost výrobku Techron® v porovnání s konkurencí se v praxi osvědčila v celé řadě testů. Ve společnosti Texaco běžně testujeme výrobky konkurentů a porovnáváme je s vlastními výrobky. Naši technici je zkoumají na jednotlivé molekuly a analyzují jejich obsah. Některé konkurenční výrobky zcela postrádají nejdůležitější detergenty, které obsahuje výrobek Techron, nebo jich obsahují jen velmi málo. A na rozdíl od některých konkurentů má společnost Texaco výsledky testů, kterými může podložit jakýkoli výkonnostní požadavek. To je důvod, proč výrobci motorů a profesionální automechanici na celém světě používají Techron® pro odstraňování problémů s usazeninami.

Pro udržení optimálního stavu palivové soustavy a čistoty motoru doporučujeme používat výrobky Techron každých 6 000 mil/10 000 km nebo každých 6 měsíců.

Používáte-li výrobky Techron u maloobjemových motorů, jako například motocykl, nevlévejte do nádrže celou láhev. Doporučujeme 30 ml výrobku na každých 4,5 litru paliva.

Klepání a zvonění je obvykle způsobeno nesprávným spalováním ve vašem motoru, které se nazývá „samovznícení“. Zvýšení zátěže motoru, teploty, komprese, zážehu, poměru vzduch-palivo a usazenin ve spalovací komoře přispívají ke klepání motoru.  Použití benzínu s vyšším oktanovým číslem snižuje tendenci klepání motoru.  Pokud ke klepání přispívá nadměrné množství usazenin ve spalovací komoře, při příštím tankování přidejte láhev Techron Concentrate Plus.

Techron® může přispívat ke snižování emisí. Benziny nižší kvality zanechávají usazeniny na sacích ventilech. Techron® dokáže tyto škodlivé usazeniny odstranit, což umožňuje, aby motor běžel účinně a s minimálními emisemi.