Texaco Delo 600 ADF - snižování emisí nafty u stavebních strojů

Reducing diesel emissions in construction Reducing diesel emissions in construction

Evropským vozovým parkům dominují vozidla, která splňují normu Euro VI. Z tohoto důvodu se důraz na snižování emisí nafty přeorientovává na další zdroje, včetně stavebních strojů. Kromě vstřikování Common-Rail a plně elektronického řízení motoru stavební průmysl v současnosti absorbuje technologie, jako je recirkulace výfukových plynů (EGR), selektivní katalytická redukce (SCR) a filtry pevných částic (PM filtry). Tento obor tak kráčí ve stopách dopravního průmyslu a potýká se s mnoha stejnými problémy.

 

Od roku 1999 se postupně regulují emise výfukových plynů z motorů nesilničních mobilních strojů (NRMM). Regulované znečišťující látky ve výfukových plynech od začátku zahrnovaly oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky (HC), oxidy dusíku (NOx) a částice (PM). 

 

Stavební průmysl je nyní na hraně mezních hodnot emisí NRMM Stage V. Patří mezi ně zásadní omezení výstupu částic, aby se zajistilo použití vysoce účinných technologií, jako jsou filtry částic vznětových motorů. Tyto limity měly být původně zavedeny v červnu a prosinci 2020 v závislosti na velikosti motoru. Z důvodu covidové krize byly o 12 měsíců odloženy.

 

Toto odložení dává výrobcům šanci vyprodat zásoby nových strojů, které by za normálních okolností byly vyprodány ve stanovených termínech. Zavádění sofistikovaných opatření k regulaci emisí do náročných aplikací, jako jsou stavební stroje, nebylobezproblémové.

 

Problémy, jako čistota paliva a dostupnost AdBlue na odlehlých místech, byly novinkou pro operátory, kteří byli z dřívějška zvyklí na provoz strojů, které zvládaly nepříznivé podmínky. 

 

Stavební stroje jsou každopádně méně předvídatelné, než jejich ostatní protějšky NRMM. „Časový plán regenerace je stanoven výrobcem, ale skutečné provozní podmínky se mohou ve srovnání s továrním testovacím cyklem značně lišit. Stroje pracují v jakémkoli prostředí, uvnitř i venku, a má na to vliv také sezónnost,“ říká zdroj z oboru.

 

„Neplánované regenerace mohou také způsobovat provozní problémy. Pokud se stroj používá například na překladišti odpadu, pracuje uvnitř a je obklopen hořlavými materiály. Před zahájením regenerace je nutné jej přemístit na bezpečné místo. I když pracujete venku, je pravděpodobné, že v blízkosti budou lidé a další stroje, takže je třeba najít volný prostor.“

 

Pro operátory strojů ve všech odvětvích představuje spalování paliva při regeneraci filtrů další náklady. Pokud se použijí nesprávné motorové oleje, mohou tyto náklady drasticky vzrůst: pokud má výfuk filtr pevných částic, pak olej, který neodpovídá požadované specifikaci (nízký nebo střední obsah síranového popela, fosforu a síry), předčasně ucpe filtr popelem. Tento materiál není nedotčený regeneračním procesem. 

 

Snížená kapacita filtru zpočátku zvyšuje požadovanou frekvenci regenerace, ale nakonec popel naplní filtr do té míry, že je třeba jej buď vyndat a odborně vyčistit, nebo vyměnit za nový.

 

Texaco Delo 600 ADF s OMNIMAX, patentovanou technologií společností Chevron, je první motorový olej pro náročné podmínky, který dokáže zásadně omezit tvorbu usazování sazí ve filtrech částic dieselových motorů. To přispívá k maximální ochraně motoru i emisních systémů.

 

Další informace o tom, jak může Texaco Delo 600 ADF pomoci, najdete zde.

Texaco
Tento článek byl napsán technology společnosti Chevron ve spolupráci s odborníky v oboru a předními světovými mysliteli

Další články, které by vás mohly zajímat.