Informační centrum

Cesta výrobku motorem

Sledujte, jak Techron funguje hluboko v palivovém systému vašeho motoru.

Power restored

Obnova výkonu
The sound of clean: motorcycle

Zvuk po vyčištění: motocykl
The sound of clean: cold start

Zvuk po vyčištění: studený start
Hear more about Techron for diesel engines

Více informací o výrobcích Techron pro naftové motory
Časté dotazy
Časté dotazy

Naši odborníci popisují funkci výrobků Techron, proč jej motory potřebují a jak pomáhají zlepšit výkon motoru.