Výzvy v oboru stavebních strojů

Výrobci stavebních strojů stojí před řadou výzev, včetně neustálého požadavku zákazníků a zákonodárců ohledně zvyšování efektivity a produktivity. To je spojeno s neustálou snahou po snižování pořizovacích a provozních nákladů. Hlavními stimuly pro spojení těchto zdánlivě neslučitelných cílů jsou propojování, automatizace a digitalizace.

 

V roce 2019 čelili výrobci strojů dalším legislativním změnám v souvislosti s přijetím Stage V emisních norem v celé Evropě. To vedlo k dalšímu snížení škodlivých emisí výfukových plynů. V roce 2019 byly v celé Evropě přijaty normy EU Stage V pro motory s výkonem nižším než 56 kW a vyšším než 130 kW, přičemž motory v nejrozšířenějším pásmu 56–130 kW splnily normu v roce 2020.

 

Stage V zahrnovala mnohem širší skupinu motorů a typů paliv a nařízení se začala vztahovat na řadu stacionárních aplikací, jako jsou generátory a drtiče.

 

Vzhledem k tomu řada dodavatelů motorů již předem zavedla dieselový palivový filtr (DPF), selektivní katalytickou redukci (SCR) s dieselovou kapalinou pro úpravu výfuku (DEF), jako je AdBlue, plus recirkulaci výfukových plynů (EGR) s chlazením. Všechna tato řešení často vyžadují použití specifických olejů a maziv spolu s palivy s nízkým obsahem síry, aby dokázaly fungovat s vysokotlakými vstřikovacími systémy.

 

Potřeba rozsáhlého následného zpracování výfukových plynů vedla k rozšíření výfukových systémů i chlazení strojů, protože řada stavebních strojů funguje při minimálním fyzickém průtoku vzduchu.

 

Díky použití vylepšených maziv, jako je Texaco Delo, byli výrobci schopni prodloužit servisní intervaly, přičemž většina provozovaných zařízení je nyní schopna pracovat nejméně 500 hodin mezi výměnami motorového oleje. Hydraulická filtrace a vylepšení olejů také vedly k intervalům výměny oleje až 5 000 hodin, přičemž v mnoha případech se nyní filtry mění po více než 2 000 hodinách.

 

Prodloužily se také pravidelné denní a týdenní kontroly, přičemž vylepšená maziva, jako je Texaco Delo a impregnovaná pouzdra prodlužují intervaly mazání až na 500 hodin. To je zvláště důležité strojů, kde mohou být operátoři méně přísní při dodržování pravidelných plánů údržby.

 

Stavební stroje jsou stále sofistikovanější a stále častěji se spoléhají na smluvní opravy a údržbu (R&M). Mnoho smluv zahrnuje pravidelné odběry vzorků motorových, hydraulických, nápravových olejů a olejů u předovky k analýze. Častěji se provádí i hodnocení opotřebení součásti nebo sestavení.

 

Taková prediktivní údržba dává prodejcům a majitelům strojů přístup k velkému množství informací, které pomáhají zajistit odolnost zařízení a předcházejí nákladným poruchám.

 

Další informace o našem sortimentu výrobků Texaco Delo naleznete na adrese: Výrobky Texaco Delo

Texaco
Tento článek byl napsán technology společnosti Chevron ve spolupráci s odborníky v oboru a předními světovými mysliteli

Další články, které by vás mohly zajímat.