Jak se vyhnout problémům s nekompatibilitou maziv

Otázky týkající se kompatibility maziv jsou v oblasti technické podpory mazání bezpochyby jedny z nejběžnějších, ale odpovědi na ně jsou jedny z nejobtížnějších. Důvodem je, že prakticky každá situace je jedinečná a existuje celá řada faktorů, které mohou ovlivnit kompatibilitu jednoho maziva s jiným, například základní olej a chemie aditiv, jakož i věk a stav používaných výrobků.

 

Prvním krokem při rozhodování o dalším postupu pro dosažení kompatibility je porozumět, co je kompatibilita, nebo - ještě lépe - co není. Například dvě maziva stejné viskozity nebo dvě maziva, která jsou považována za srovnatelná, nemusí být nutně kompatibilní. I když je výrobek považován za „vhodnou náhradu“ za jiný, neměly by se míchat bez zvážení možných nežádoucích účinků.

 

Mazací oleje

 

Při míchání nekompatibilních mazacích olejů lze pozorovat různé stavy od zakaleného vzhledu až po tvorbu usazenin, pěnění a možné zhoršení mazacího výkonu. Standardní postup pro hodnocení slučitelnosti směsí mazacích olejů pro turbínové motory ASTM D7155 je nejběžnější testovací metodou pro vyhodnocení kompatibility. Lze provádět dvě úrovně testování. První úroveň hodnotí směs z hlediska vizuálních změn, jako je zákal nebo tvorba sraženiny. Druhá úroveň porovnává některé výkonnostní parametry směsi s jejími základními výrobky. Nejčastěji je testování omezeno na 1 úroveň, ale podle typu výrobku a použití lze provádět i testy 2 úrovně.

 

Zanechme teorie a použijme příklad z praxe: jaké negativní důsledky může mít smíchání dvou nekompatibilních maziv? Následující příklad se týká turbíny, která využívá turbínový olej ISO 32. Tyto oleje budou mít typicky vysokou oxidační stabilitu, ochranu proti korozi a korozi a nejdůležitější vlastnost - rychlé oddělení vody. Postup ASTM D1401 umožňuje stanovit, zda se může voda oddělit z oleje do samostatné vrstvy nebo zda zůstane pohromadě jako emulze. V závislosti na použití může volná nebo emulgovaná voda způsobit selhání lubrikantu a součásti, takže je velmi důležité tuto vlastnost znát.

 

Technik se chystá doplnit čerstvý olej do turbínového motoru a sáhne po malé přepravní nádobě. Nádoba vypadá čistě, ale není zřejmé, zda nebyla ve stejný den použita k doplnění motorového oleje do generátoru. Motorové oleje obsahují detergentní aditiva, která způsobují emulgaci vody a oleje - nebo brání jejich separaci. Stačí, aby se s čistým olejem do turbínového motoru smíchal minimální zbytek motorového oleje, a dojde k emulgaci celé nádrže oleje do turbínového motoru. To může opět zkrátit životnost oleje a vést k korozi nebo poškození součástí.

 

Plastická maziva

 

Když smícháte plastická maziva, o nichž je známo, že obsahují nekompatibilní mýdlová zahušťovadla, může to vést k měkčení, tvrdnutí nebo k oddělení základního oleje od zahušťovadla. V takovém případě směs vyteče z ložiska. Mohlo by to také vést k tomu, že se ložisko bude hůře otáčet, což bude mít za následek přehřívání. Obecně se doporučuje před použitím jiného maziva zcela odstranit nebo vypustit tuk z zařízení. Po provedení změny a obnovení provozu zařízení je vhodné sledovat příznaky nekompatibility až do dalšího intervalu mazání. Existuje standardní postup při hodnocení kompatibility binárních směsí plastických maziv – ASTM D6185 – který se používá k vyhodnocení směsí tuků v různých poměrech pro tři specifické parametry výkonu; bod kanutí, konzistence a mechanická stabilita.

 

Proč míchat?

 

Ale proč byste vůbec měli míchat dvě maziva? Když se přidává čerstvý olej do používaného oleje, vyvolává to řadu otázek ohledně kompatibility. Můžete se dostat do situace, kdy potřebujete doplnit olej, ale požadovaný výrobek je vyprodán. Nebo možná právě měníte dodavatele maziv a chcete vědět, zda lze plynule přejít na jinou značku nebo zda je nutná úplná výměna kapalin.

 

Každopádně pokud není žádoucí stávající náplň zcela vypustit, zařízení vypláchnout a naplnit novou kapalinou, vždy je vhodné se nejdříve poradit s dodavatelem maziv. Většina dodavatelů by si měla udržovat informace o vzájemné vizuální kompatibilitě svých výrobků. Měli by často provádět srovnávací testy mezi těmito výrobky a srovnatelnými konkurenčními výrobky. Obecně se evidují dvě široké kategorie výsledků testů:

 

  • Vzorky obou výrobků musí být čerstvé a nepoužité
  • Jeden čerstvý nepoužitý vzorek se smíchá s použitým vzorkem

 

Z těchto datových bodů lze při rozhodování vycházet, ale nelze je považovat za definitivní pro všechny situace. Pokud si nejste jisti, doporučuji nechat provést odpovídající testování v renomované laboratoři pro analýzu oleje.

David L. Hasch
Informace o autorovi: Od svého příchodu do společnosti v roce 2000 zastával David Hasch v Chevronu různé pozice, včetně přímého obchodního zástupce, plánovače výroby dodavatelského řetězce a technického pracovníka maziv v provozovně Chevron Lubetek. Odtud poskytoval technickou podporu v oblasti maziv po celém světě. Ve své současné pozici marketingového specialisty vytváří technický obsah, který prezentuje výrobky a řešení společnosti ve všech segmentech komerčního a průmyslového trhu v Severní Americe. Na louisvilleské univerzitě získal David titul bakaláře přírodních věd v oboru geografie a technologií GIS. V roce 2014 získal CLS. Hovoří plynule španělsky a portugalsky.