Brake Fluid DOT 4

Účinná brzdová kapaliny pro automobily

Brake Fluid DOT 4 je účinná brzdová kapaliny pro motorová vozidla, která obsahující ropné látky a je určena k pro konvenční hydraulické brzdové a spojkové systémy, pro které se doporučují kapaliny dle DOT 4.
Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.