Capella A 68

Kompresorové kapaliny

Capella A 68 je novým milníkem v mazání chladicích kompresorů v náročných, nízkoteplotních podmínkách. Zkracuje dobu odstávky a snižuje náklady na údržbu. Toto mazivo zvyšuje ochranu zařízení a velmi dlouho si uchovává své ochranné schopnosti.
Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.