Capella WF

Kompresorové kapaliny

Kompresorové kapaliny Capella WF mají extrémně nízký bod vločkování a velmi nízký bod tuhnutí jak v chladicích systémech, tak v klimatizačních jednotkách, což zaručuje stabilní mazání a činnost těchto systému.
Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.