HDAX 5200 Low Ash Gas Engine Oil

Vysoce výkonná nízkopopelnatá maziva do plynových motorů

HDAX 5200 Low Ash Engine Oil jsou vysoce výkonné nízkopopelnaté oleje bez deasfaltizátů (bright stock) na bázi prvotřídních základových olejů. Maziva HDAX 5200 se vyznačují spolehlivou odolností proti oxidaci a nitraci, čímž se snižuje tvorba nerozpustných úsad a prodlužuje se životnost oleje i provozní životnost filtru.
Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.