Hydraulic Oil AW

Účinný výkonný víceúčelový hydraulický olej

Hydraulic Oil AW je účinný výkonný hydraulický olej obsahující rozpouštědlově rafinovaný minerální olej a aditivní systém volený tak, že umožňuje víceúčelové použití produktu v širokém rozsahu aplikací od lehce až po středně zatěžované hydraulické systémy, kde se vyžaduje maximální výkonnost dle DIN 51 524 – 2 (HPL)
Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.