Multifak EP

Multifak EP jsou víceúčelová maziva pro extrémně vysoké tlaky, která obsahují vysoce rafinované minerální základové oleje, zpevňovač na bázi lithného mýdla, EP aditiva a inhibitory rezivění a oxidace. Jsou to maziva vhodná k použití v mnoha průmyslových segmentech, v komerčních a námořních aplikacích.
Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.