Omnis 220

Mazací, procesní a motorový olej pro stacionární naftové a plynové motory.

Omnis 220 je minerální olej skupiny 1 připravený z parafinických minerálních olejů rafinací pomocí rozpouštědel. Je určen k řadě aplikací pro mazání, jako procesní olej a motorový olej pro naftové/plynové motory.
Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.