Rando HD LVZ

Vysoce výkonná hydraulická kapalina

Rando HD LVZ je vysoce výkonná hydraulická kapalina s aditivací na bázi zinku. Je primárně určena pro široký okruh mobilních zařízení provozovaných v náročných podmínkách, kde se vyžaduje dlouhý interval výměny.
Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.