Texclad 2

Plastické mazivo pro náročné aplikace

Speciální formulace plastického maziva Texclad 2 umožňuje maximální ochranu životního prostředí v aplikacích, kde hrozí riziko kontaminace vody nebo půdy
Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.