Texclad AL HV 0

Vysokoteplotní plastické mazivo pro náročné aplikace

Texclad AL HV 0 je vysoce odolné, čerpatelné a nastřikovatelné plastické mazivo, které přináší mimořádně vysokou úroveň ochrany ve vysokoteplotním provozním prostředí.
Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.