Texpar CNO

Procesní oleje CNO

Procesní oleje Texpar CNO představují novou generaci procesních olejů na bázi olejů skupiny II. Mají extrémně nízký obsah síry, dusíku a aromatických uhlovodíků. Jsou navrženy s cílem dosáhnout dobré tepelné a oxidační stability.
Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.