Way Lubricant X

Vysokotlaká maziva pro mazání vodicích ploch

Maziva Way Lubricant X se vyznačují vynikající smáčivostí, přilnavostí a mazacím účinkem. Zajistí účinné mazání rovných kluzných ploch pod vysokými kluznými zátěžemi, snižují opotřebení obráběcích strojů a kluzných vedení, eliminují trhavý pohyb („stick-slip“ efekt).
Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.